Απλοποιείται η διαδικασία καθώς αντικαθίσταται η αυτοκόλλητη θεώρηση.


Στο πλαίσιο του νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα την πλήρη ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων Σένγκεν, έως το 2025, αντικαθιστώντας την αυτοκόλλητη θεώρηση και καθιερώνοντας τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων θεώρησης μέσω της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πλατφόρμας θεωρήσεων.

«Σήμερα φέρνουμε την πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ στην ψηφιακή εποχή. Καθώς ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη στραφεί προς την ψηφιακή τεχνολογία, είναι ζωτικής σημασίας ο χώρος Σένγκεν να προχωρήσει πλέον με ενιαίο τρόπο. Προτείνουμε μια πλήρως ψηφιοποιημένη αίτηση θεώρησης για να βοηθήσουμε τόσο τους ταξιδιώτες όσο και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν μια ομαλότερη και ασφαλέστερη διαδικασία υποβολής αιτήσεων,» ανέφερε ο αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς.

Επίσης, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιούανσον, τόνισε ότι: «Οι μισοί από τους εισερχόμενους στην ΕΕ με θεώρηση Σένγκεν θεωρούν την αίτηση θεώρησης επαχθή, αφού το ένα τρίτο από αυτούς πρέπει να ταξιδέψει σε μεγάλη απόσταση για να ζητήσει θεώρηση. Είναι πλέον καιρός η ΕΕ να παράσχει μια ταχεία, ασφαλή και διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θεώρησης της ΕΕ για τους πολίτες των 102 τρίτων χωρών που χρειάζονται θεώρηση βραχείας διαμονής για να ταξιδέψουν στην ΕΕ.»

Στη σημερινή, ψηφιακή εποχή, η υποβολή αίτησης θεώρησης εξακολουθεί να είναι χρονοβόρα και σε μεγάλο βαθμό έντυπη διαδικασία, με τους αιτούντες να πρέπει να ταξιδέψουν για να υποβάλουν και στη συνέχεια να παραλάβουν το διαβατήριό τους με θεώρηση, πράγμα που συνεπάγεται συσσωρευμένο κόστος τόσο για τους ταξιδιώτες όσο και για τα κράτη μέλη.

Αρκετά κράτη μέλη έχουν λάβει μέτρα για τη μεταφορά των αιτήσεων θεώρησης στο διαδίκτυο, αλλά υπάρχουν διαφορές ως προς τον βαθμό στον οποίο το έχουν πράξει.

Λίγα μόνο κράτη μέλη προσφέρουν τη δυνατότητα πληρωμής μέσω διαδικτύου. Οι διαδικασίες αυτές αποδείχθηκαν, επίσης, προβληματικές κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κατά την οποία οι αιτούντες δεν ήταν πλέον σε θέση να μεταβούν ελεύθερα στα προξενεία για να υποβάλουν αίτηση θεώρησης.

Η εναρμόνιση και η ενοποίηση των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων θεώρησης εντός του χώρου Σένγκεν, θα συμβάλει στην αποφυγή της λεγόμενης «άγρας θεωρήσεων» (visa shopping) από αιτούντες που ενδέχεται να μπουν στον πειρασμό να υποβάλουν αίτηση σε χώρα Σένγκεν που προσφέρει ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων θεώρησης απ′ ό,τι στη χώρα που είναι ο πραγματικός προορισμός τους.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων θα μειώσει επίσης τους κινδύνους για την ασφάλεια που εγκυμονούν οι αυτοκόλλητες θεωρήσεις, οι οποίες θα εξακολουθούσαν ενδεχομένως να είναι ευάλωτες σε παραποίηση, απάτη και κλοπή. Η σημερινή πρόταση συνάδει, εξάλλου, με τη γενική προσέγγιση της ΕΕ για την ενθάρρυνση του εκσυγχρονισμού και της ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών.

Μέσω της ψηφιοποίησης, η υποβολή αίτησης για θεώρηση Σένγκεν θα γίνει ευκολότερη και η ίδια η θεώρηση θα είναι ασφαλέστερη:

Οι αιτούντες θεώρηση θα μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση θεώρησης, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής του τέλους θεώρησης μέσω ενιαίας πλατφόρμας της ΕΕ, ανεξάρτητα από τη χώρα Σένγκεν που επιθυμούν να επισκεφθούν·

Η πλατφόρμα θα καθορίζει αυτόματα ποια χώρα Σένγκεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση της αίτησης, ιδίως όταν ο αιτών προτίθεται να επισκεφθεί διάφορες χώρες Σένγκεν·

Η πλατφόρμα θα παρέχει στους αιτούντες επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τις θεωρήσεις βραχείας διαμονής Σένγκεν, καθώς και όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες (όπως δικαιολογητικά, τέλος θεώρησης ή ανάγκη προκαθορισμένης συνάντησης για τη συλλογή βιομετρικών στοιχείων)·

Η αυτοπρόσωπη εμφάνιση στο προξενείο θα είναι υποχρεωτική μόνο για τους αιτούντες για πρώτη φορά, προκειμένου να συλλεγούν τα βιομετρικά στοιχεία τους, για τους αιτούντες των οποίων τα βιομετρικά στοιχεία δεν ισχύουν πλέον ή για τους αιτούντες με νέο ταξιδιωτικό έγγραφο·

Η θεώρηση θα περιλαμβάνει υπερσύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα οποία θα είναι ασφαλέστερα από την τρέχουσα αυτοκόλλητη θεώρηση·

Το νέο σύστημα θα διασφαλίζει ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται πάντα
.