Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
κατέθεσε τροπολογία – προσθήκη στο σχέδιο νόμου για την αναβάθμιση της αστυνομικής εκπαίδευσης, που αφορά ειδικά τους αστυνομικούς που έχουν διατεθεί σε συνοδείες ασφαλείας επισήμων προσώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, οι αστυνομικοί που, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διατίθενται για παροχή συνοδείας ασφαλείας σε επίσημα πρόσωπα, μπορούν να οδηγούν για τη συνοδευτική ασφάλεια, οχήματα που έχουν παραχωρηθεί ή έχουν χορηγηθεί στα προστατευόμενα πρόσωπα απ’ τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, για την εξυπηρέτηση αναγκών μετακίνησής τους.

Παράλληλα διευκρινίζεται ότι η συντήρηση, τροφοδοσία, αποκατάσταση και κοστολόγηση των υλικών ζημιών σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, βαρύνει τον φορέα, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει διατεθεί η υπηρεσία συνοδείας ασφάλειας. Στην περίπτωση αυτή, την ένορκη διοικητική εξέταση διενεργεί αξιωματικός που ορίζεται από την υπηρεσία απ’ την οποία προέρχεται ο εμπλεκόμενος αστυνομικός.

Πηγή thestival.gr