«Μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης»


Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης, με θέμα «Μετατροπή των αδειών ικανότητας οδήγησης υπηρεσιακού οχήματος στις Ένοπλες Δυνάμεις σε αντίστοιχων κατηγοριών αδειών οδήγησης», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Η δυνατότητα μετατροπής αδειών οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων που είχαν εκδοθεί από στρατιωτική υπηρεσία σε αντίστοιχης κατηγορίας πολιτικών αδειών οδήγησης προβλεπόταν στο άρθρο 7 του ΠΔ 255/1984 (Α΄100), το οποίο καταργήθηκε με το ΠΔ 19/95 (Α΄15).

Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απόκτησης άδειας οδήγησης διέπεται από τις διατάξεις του ΠΔ 51/12 (Α΄101), νόμος που ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την κοινοτική οδηγία 2008/65, και στις οποίες δε συμπεριλαμβάνεται κάποια πρόβλεψη για δυνατότητα μετατροπής άδειας οδήγησης εκδοθείσας από στρατιωτική αρχή σε αντίστοιχης κατηγορίας πολιτικού τύπου, χωρίς την προβλεπόμενη θεωρητική και πρακτική εξέταση.

Σε κάθε περίπτωση, οποιαδήποτε μεταβολή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου χορήγησης, μετατροπής και αντιστοίχισης των αδειών οδήγησης απαιτεί ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας από το καθ' ύλη αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


ΠΗΓΗ   staratalogia.gr