Ανακοίνωση της Ένωσης Αστυνομικών Βοιωτίας:

1. Όπως είναι γνωστό σε όλους τους συναδέλφους από το Συμβούλιο Μεταθέσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας, οι μεταθέσεις Αστυνομικών Υπαλλήλων και Αξιωματικών, μέχρι τον βαθμό του Αστυνόμου Β’ για Υπηρεσίες της δικαιοδοσίας της, εντός της αυτής περιοχής μετάθεσης το δεύτερο 15νθήμερο του Ιουλίου με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια (άρθρο 14 παρ.1 περ. α’ και παρ. 3 π.δ. 100/2003).

2. Στο πλαίσιο αυτό από το 2012 μέχρι σήμερα, οπότε έχουμε την μεγάλη τιμή να μας εμπιστεύονται οι συνάδελφοι την εκπροσώπησή τους και την υπεράσπιση των καλώς εννοουμένων συμφερόντων τους, πριν την διενέργεια των επίμαχων μεταθέσεων, το συνδικαλιστικό μας σωματείο ευρισκόμενο σε εγγύτητα και προσωπική επαφή με τον κάθε συνάδελφο και τα προσωπικά οικογενειακά του προβλήματα, σε συνάντηση με την διοίκηση της Διεύθυνσής μας κατέβαλε προς αυτήν, εποικοδομητικές προτάσεις, προκειμένου η Υπηρεσιακή Διοίκηση, έχοντας υπόψη όλα τα ιδιαίτερα δεδομένα των συναδέλφων, εξ απόψεως των κοινωνικών παραμέτρων, να κρίνει τα αιτήματά τους υπό το φως της αρχής της αναλογικότητας και της χρηστής διοίκησης αναζητώντας μια δίκαιη ισορροπία μεταξύ αφενός των υπηρεσιακών αναγκών και αφετέρου της ικανοποίησης των αιτημάτων των συναδέλφων μας.

3. Και πράγματι μέχρι σήμερα, με λίγες εξαιρέσεις, επιτελώντας τον θεσμικό συνταγματικό μας ρόλο, ως πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, αντικειμενικά, συμβάλλαμε ώστε, οι αποφάσεις του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων να κινούνται στην ορθή κατεύθυνση ικανοποιώντας τις απαιτήσεις και του υπηρεσιακού συμφέροντος και των συμφερόντων συναδέλφων.

4. Δυστυχώς αυτή η εθιμικού χαρακτήρα διαδικασία που ακολουθείται στο σύνολο των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Χώρας, για την Δ.Α. Βιοιωτίας, υπό την ηγεσία του νέου Διευθυντού κ. Μπακούμη Ηλία, φαίνεται ότι αναιρείται, χωρίς να συντρέχει ουσιαστικός λόγος. Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι, ο κ. Διευθυντής, εμφορούμενος μάλλον από εξουσιαστικές – «αυταρχικές» αντιλήψεις ως προς τον τρόπο Διοικήσεώς μας, επιλέγει αντί διάλογο και τη σύγκλιση, την απόσταση και τη σύγκρουση. Οι ενδείξεις που ήδη έχουμε από την πρώτη αυτή περίοδο «προσαρμογής» υπό την Διοίκηση του κ. Μπακούμη με βάση την απαξιωτική και αντιδεοντολογική συμπεριφορά που εκδήλωσε σε βάρος μας, δεν είναι ενθαρρυντικές. Αντίθετα δυστυχώς, εκτιμούμε ότι επιστρέφουμε νομοτελειακά, στην αποδοκιμαστέα από το Σύνταγμά μας, που διαπνέεται από τη δημοκρατική αρχή, πρακτική του «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Πρακτική που παραπέμπει και ανακαλεί τη μνήμη κάθε συναδέλφου στην εποχή του σκοταδισμού και της αυθαιρεσίας, κατά την οποία αστυνομικοί μετετίθεντο άνευ αιτήματος, με πρόσχημα τις υπηρεσιακές ανάγκες, για λόγους εκδικητικούς ή ιδεοληπτικούς ή μεροληπτικούς, προκειμένου να εξυπηρετούνται λίγοι, πλην «ημέτεροι».

5. Συγκεκριμένα οι εκπρόσωποί μας, ζήτησαν κατά τα ανωτέρω, συνάντηση με τον κ. Διευθυντή της Δ.Α. Βοιωτίας κ. ΜΠΑΚΟΥΜΗ Ηλία, με σκοπό την ενημέρωση της Διοίκησης για τα αιτήματα των συναδέλφων, αλλά και για τα υπηρεσιακά ζητήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης, ώστε το Συμβούλιο Μεταθέσεων, στην επικείμενη συνεδρίασή του, με βάση την αναλυτική του αυτή ενημέρωση να ασκήσει ορθά τη διακριτική του εξουσία, οδηγούμενο, με τις δέουσες ad hoc για κάθε συνάδελφο σταθμίσεις, σε σωστές αποφάσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η Ένωσή μας, μέσω των εκπροσώπων της υπέβαλε αναλυτικές, τεκμηριωμένες και αιτιολογημένες προτάσεις για τις μεταθέσεις – μετακινήσεις του αστυνομικού προσωπικού, σε πλήρη αρμονία με τα οριζόμενα στο π.δ. 100/2003 ως ισχύει. Επί των προτάσεων αυτών ο κ. Διευθυντής δεν εξέφρασε άποψη, αλλά επιφυλάχθηκε να τοποθετηθεί σε δεύτερη συνάντηση που την καθόρισε μάλιστα ο ίδιος. Η συνάντηση ωστόσο αυτή δεν πραγματοποιήθηκε, αλλά ματαιώθηκε, καθόσον ο κ. Διευθυντής δεν προσήλθε σε αυτή, χωρίς μάλιστα προηγουμένως να ενημερώσει τα μέλη της Ένωσής μας, που τον ανέμεναν σχεδόν για δύο ώρες επί ματαίω.

6. Πέραν ωστόσο της απαξιωτικής αυτής συμπεριφοράς που εκφεύγει των κανόνων της ευπρέπειας, της «συναδελφικής» αλληλεγγύης και του επιβαλλόμενου δεοντολογικά σεβασμού της Διοικήσεως της Δ.Α. Βοιωτίας στους εκπροσώπους -260- υφισταμένων της αστυνομικών, οι πραγματικές προθέσεις του κ. Διευθυντή εκδηλώθηκαν στην Τρίτη συνάντησή μας. Στην τελευταία αυτή συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της Ε.Α.Υ.Β., εκ νέου οι εκπρόσωποί μας τοποθετήθηκαν και παρουσίασαν διεξοδικά τις αναλυτικές και τεκμηριωμένες προτάσεις μας. Ωστόσο όλη αυτή η δομημένη και απολύτως ισορροπημένη πρότασή μας προσέκρουσε στο ειρωνικό ύφος του κ. Διευθυντή, ο οποίος συμφώνησε με την, προκλητική-απαξιωτική έναντι της Ενώσεως μας, πρόταση παρευρισκόμενου αξιωματικού και μέλους του συμβουλίου μεταθέσεων της Δ.Α. Βοιωτίας για αποστολή εγγράφου στο Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να επιτρέψει, «κατά παρέκκλιση» τις επίμαχες μεταθέσεις να τις αποφασίσει το Σωματείο, υπονοώντας την Ένωσή μας. Πέραν της απαράδεκτης, υπό πάσα εκδοχή αυτής τοποθέτησης, ο κ. Διευθυντής μας δήλωσε ότι δεν τοποθετείται επί των προτάσεών μας, δεν τον αφορά η ονοματολογία και κυρίως δεν πρόκειται να δεχτεί να συζητήσει οτιδήποτε για τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που μετατίθενται στην Δ.Α. Βοιωτίας που προέρχονται από άλλες περιοχές (νομούς) και κυρίως από τη Γ.Α.Δ.Α. Ενόψει αυτής της οπωσδήποτε απαξιωτικής συμπεριφοράς προς τους εκπροσώπους μας κατά συνεκδοχή προς κάθε συνάδελφό μας χωριστά, από τους συνολικά διακόσιους εξήντα -260-, οι τελευταίοι (εκπρόσωποι της Ε.Α.Υ.Β.) σε ένδειξη διαμαρτυρίας και προ πάντων αυτοσεβασμού, αποχώρησαν από την συνάντηση παρωδία, αρνούμενοι να συμμετέχουν σε συζήτηση με όρους και προαπαιτούμενα. Παράλληλα καταγγείλαμε στην Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.ΣΥ.) ότι μεθοδεύεται Συνεδρίαση Συμβουλίου Μεταθέσεων με αδιαφανή κριτήρια και κατά πάσα πιθανότητα, υπό την επίδραση εξωυπηρεσιακών παρεμβάσεων οι οποίες, οι οποίες μας καταγγέλθηκαν από μέλη της Ένωσης. Μετά ταύτα, κατόπιν παρέμβασης της Π.Ο.Α.ΣΥ. και με σαφή υπόδειξη του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ., ο κ. Διευθυντής εκών-άκων υποχρεώθηκε να καλέσει τους εκπροσώπους μας σε «νέα συνάντηση», την 15-07-2022, κατά τη διάρκεια της οποίας μας δήλωσε ότι προκάλεσε τη συνάντηση, αποκλειστικά και μόνο, λόγω των πιέσεων που δέχθηκε από το Αρχηγείο. Συναφώς διαπιστώνοντας για πολλοστή φορά ότι δεν είχε πρόθεση να τοποθετηθεί επί των προτάσεων μας, αποχωρήσαμε οριστικά, προκειμένου να μην νομιμοποιήσουμε πρακτικές σκοτεινών περιόδων, που αποδοκίμασε η ιστορία και εξοστράκισε η συλλογική μνήμη.

7. Εμείς, που προτάσσουμε τον θεσμικό ρόλο και δεν προσωποποιούμε τις όποιες εργασιακές διαφορές μας, που σεβόμαστε τους θεσμούς της Ελληνικής Αστυνομίας την οποία υπηρετούμε ευσυνείδητα αγωνιώντας για την αποδοχή της από την Ελληνική κοινωνία, δύο επισημάνσεις έχουμε για τον κ. Διευθυντή:

α) Αυστηρά προσηλωμένοι στην αποστολή μας θα προασπίσουμε με κάθε νόμιμο τρόπο και θεμιτό μέσο τα δικαιώματα των μελών μας, όπως επιτάσσει το άρθρο 4 του συνδικαλιστικού μας νόμου και το καταστατικό του σωματείου μας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν θα επιτρέψουμε να καλλιεργηθεί στους συναδέλφους κλίμα φόβου και τρομοκρατίας ώστε να καμφθεί το φρόνημά τους, ως προς τις νόμιμες διεκδικήσεις τους και

β) Το άρθρο 29 παρ. 3 εδ. α΄ του Συντάγματος που επιβάλλει σε κάθε Αστυνομικό ανεξαρτήτως θέσεως και βαθμού αυστηρή ουδετερότητα. Έχουμε όλα τα αναγκαία στοιχεία τα οποία ελπίζουμε να μην απαιτηθεί να επικαλεσθούμε, μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Μεταθέσεων.

8. Συνεπώς, καλούμε τον κ. Διευθυντή και το αρμόδιο Συμβούλιο να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων κατά την αυριανή κρίσιμη από κάθε άποψη συνεδρίαση, κατά την οποία μένει να αποδειχθεί εάν θα επικρατήσουν η αντικειμενικότητα, η αμεροληψία, η αναλογικότητα, η ηθική και εν τέλει το κράτος δικαίου ή θα κυριαρχήσουν τα αντίθετα. Η σκοπιμότητα, η μεροληψία, η αδιαφάνεια.

«Οψόμεθα εις Φιλίππους» συνάδελφοι.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ζαχαρίας

Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΗΜΟΥ Παναγιώτης

Πηγή policenet.gr