Ένας Υπαξιωματικός του στρατού ξηράς από τον θεσμό των Επαγγελματιών οπλιτών είναι ταυτόχρονα ο πρόεδρος του Συλλόγου Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝενός πιστοποιημένου συλλόγου στην πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα με παροχή βοήθειας σε περισσότερα από 280 παιδιά και τις μητέρες τους σε όλη την Ελλάδα.

Ο Σύλλογος Προστασίας Παιδιών ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός φιλανθρωπικός φορέας (Ν.Π.Ι.Δ) με έδρα την Κατερίνη και έτος ίδρυσης το 1994 κατόπιν σχετικής απόφασης του Πρωτοδικείου Κατερίνης.

Σκοπός του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να υποστηρίζει μέχρι την ενηλικίωσή του στο οικογενειακό του περιβάλλον, κάθε παιδί που διαβιεί υπό δύσκολες συνθήκες, είτε γιατί είναι ορφανό, είτε γιατί είναι απροστάτευτο, είτε είναι παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη, φροντίζοντας όχι μόνο για τις βασικές του ανάγκες, αλλά προσφέροντας συγχρόνως και συναισθηματική στήριξη, ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και κάθε ευκαιρία να πετύχει στη ζωή του.

Στόχος του ΒΕΝΙΑΜΙΝ είναι να μη βιώσουν άλλα παιδιά αυτά που οι ιδρυτές του πέρασαν στα δύσκολα εκείνα χρόνια της ορφάνιας τους. Βέβαια οι συνθήκες αλλάζουν. Όμως, η έλλειψη των γονιών, της γονικής φροντίδας, η δυσκολία απόκτησης των προς το ζην παραμένουν, στιγματίζοντας τις αθώες παιδικές ψυχές.

Πρόεδρός του είναι ο Αριστείδης Πετρίδης - Υπαξιωματικός στρατού ξηράς ε.ε (ΕΠΟΠ)