Παράταση χορήγησης κανονικής άδειας για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου 

Για λόγους ασφάλειας δικαίου και εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών όπου αυτοί υπηρετούν, παρατείνεται ο χρόνος διάνυσεις της κανονικής άδειας για τους Συνοριακούς Φύλακες Ορισμένου Χρόνου ,με θητεία από 17-07-2021 έως 17-07-2022, όπου υπηρετούν στις Υπηρεσίες αρμοδιότητάς τους μέχρι και την 30-11-2022, ημερομηνία κατά την οποία θα πρέπει να έχουν εξαντληθεί τυχόν υπόλοιπα αδειών που δεν έλαβαν κατά την προηγούμενη διανυθείσα ετήσια θητεία τους .


bordernews.gr