Υπέρ της ενίσχυσης των νόμιμων οδών εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη τάχθηκε σήμερα ο νέος Ιταλός υπουργός Εσωτερικών

Υπέρ της ενίσχυσης των νόμιμων οδών εισόδου των μεταναστών στην Ευρώπη τάχθηκε σήμερα ο νέος Ιταλός υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντεντόζι, κατά την συνεδρίαση της Ιταλικής Επιτροπής για την Δημόσια Ασφάλεια και Τάξη.

Σύμφωνα με πηγές του ιταλικού υπουργείου, κατά την συνεδρίαση έτυχε κοινής υποστήριξης η ανάγκη να προωθηθούν πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μαζί με τις χώρες καταγωγής και διέλευσης των μεταναστών, υπέρ μιας κοινής διαχείρισης του μεταναστευτικού. 
Με κύριο στόχο, τον έλεγχο των ροών χάρη στην ενίσχυση των νόμιμων οδών εισόδου στην Ευρώπη. Μια μέθοδος που σύμφωνα με την νέα ιταλική κυβέρνηση, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη - κατά τον καθορισμό των ποσοστών που θα αναλογούν σε κάθε χώρα - την προσπάθεια που έχουν καταβάλει τα διάφορα κράτη στην καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιταλική κυβέρνηση πρόκειται να μετατρέψει σύντομα τις θέσεις αυτές, σε αποφάσεις με συγκεκριμένο περιεχόμενο.

ΠΗΓΗ   capital.gr