Εκδόθηκε η υπ' αριθμ. 1647/22/2357325 από 11-11-2022 διαταγή Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία παρατείνεται ο χρόνος διάνυσης δικαιούμενων ημερών βραχείας άδειας, έτους 2022, μέχρι και την 31/03/2023


bordernews.gr