Ακολουθεί η επιστολή της Π.Ο.ΑΞΙ.Α. στον Υπουργό ΠτΠ για την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. και του Μ.Τ.Σ. μέσω ανταποδοτικών πόρων.


Κύριε Υπουργέ,

Τους τελευταίους μήνες υπάρχει πληθώρα δημοσιευμάτων και δημοσίων δηλώσεων από μέλη της κυβέρνησης και αρμόδιους Υπουργούς ότι προετοιμάζεται και θα υλοποιηθεί σχετικά άμεσα, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο για την Οδική Ασφάλεια το οποίο θα περιλαμβάνει επί της ουσίας, την αναθεώρηση του υπάρχοντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Στόχος αυτού του σχεδίου, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι η μείωση των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά 50% έως το έτος 2030 και η βελτίωση δεικτών όπως είναι η υπέρβαση ταχύτητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Παράλληλα, όμως, με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θα επέλθουν και αλλαγές που έχουν ως στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των χρηματικών ποσών από τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, τα πρόστιμα του Κ.Ο.Κ. έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και αποτελούν πόρους των Ο.Τ.Α. (Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης) στην περιοχή των οποίων συντελέστηκε η παράβαση. Με τον νέο Κ.Ο.Κ., τα χρηματικά ποσά που θα προέρχονται από τα πρόστιμα, θα συλλέγονται από το Εθνικό Ταμείο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο στη συνέχεια θα τα κατανέμει στους Δήμους, οι οποίοι, ωστόσο, θα πρέπει να τα αξιοποιήσουν για την υλοποίηση, αποκλειστικά, δράσεων οδικής ασφάλειας, όπως η βελτίωση των οδικών υποδομών εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του.

Σύμφωνα με το Νόμο 4256 του 2014 (ΦΕΚ Α΄92 /14/4/2014) και συγκεκριμένα με το άρθρο 45 παράγραφος 1: “Στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού και στους Τομείς Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (πρώην ΤΑΥΑΠ) και Ελληνικής Χωροφυλακής (πρώην ΕΤΕΧ) τον Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), περιέρχεται ως πόρος ποσοστό 5% επί των προστί­μων που καταβάλλονται για τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τα οποία βεβαιώνονται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Η διαδικασία είσπραξης, κατανομής και απόδοσης των πόρων στους ανωτέρω ασφαλιστικούς φορείς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”.

Βεβαίως, για να εφαρμοστεί η ανωτέρω διάταξη, έπρεπε να εκδοθεί η ανωτέρω Κ.Υ.Α. από τους συναρμόδιους Υπουργούς των Υπουργείων Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, γεγονός το οποίο ουδέποτε μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκε. Αποτέλεσμα αυτού είναι, αρχικά, η απώλεια τεραστίων εσόδων και για το Μετοχικό Ταμείο Στρατού το οποίο αναζητά εδώ και καιρό πόρους και επιπρόσθετα η απώλεια για τον επικουρικό τομέα του πρώην Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α και νυν Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. (πρώην ΤΑΥΑΠ και ΕΤΕΧ).

Ενδεικτικά αναφέρεται πως για το έτος 2021 (στο οποίο υπήρχαν λόγω της νόσου covid 19, αρκετές απαγορεύσεις μετακινήσεων) βεβαιώθηκαν 175.000 παραβάσεις και εισπράχθηκαν περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ, για τον Νομό Αττικής, ενώ αντίστοιχα στην δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Επικράτειας, στη Θεσσαλονίκη, βεβαιώθηκαν 37.000 παραβάσεις και εισπράχθηκαν 1,6 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειωτέον, επιπλέον, πως, τα χρήματα μετά τις ενοποιήσεις των επικουρικών ταμείων και της μεταφοράς των επικουρικών τομέων του ΤΕΑΕΧ και ΤΕΑΥΑΠ, στο ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) σε περίπτωση που είχε υπογραφεί ή υπογραφόταν η ανωτέρω Κ.Υ.Α θα διαχειρίζονται πλέον από τον Ε.Φ.Κ.Α. και όχι από το Τ.Α.Π.Α.Σ.Α.

Οι Αστυνομικοί είναι επιφορτισμένοι με την οδική ασφάλεια και, κατ’ εξοχήν, εφαρμόζουν και επιβλέπουν την εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. σε ολόκληρη την επικράτεια με κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα και σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Είναι άλλωστε νωπές οι μνήμες από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες για την εξυπηρέτηση πολιτών, κατά την διάρκεια σφοδρών χιονοπτώσεων σε Αττική αλλά και όλη την υπόλοιπη επικράτεια.

Για τους ανωτέρω λόγους ζητούμε :

α) Συμπερίληψη και στις νέες αναθεωρημένες διατάξεις του υπάρχοντος Κ.Ο.Κ. του άρθρου 45 του Ν.4256/2014 ή σε περίπτωση που δε γίνει αυτό, να προωθηθεί άμεσα η υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α. αφού ο νόμος υφίσταται και δεν έχει τροποποιηθεί ακόμη.

β) Τροποποίηση της παραγράφου 1, ώστε το ποσοστό 5% επί των προστίμων να περιέρχεται στον τομέα Πρόνοιας του Τ.Α.Π.Α.Σ.Α. και κατ’ αυτόν τον τρόπο να υπάρξει ανταποδοτικότητα στους υπαλλήλους οι οποίοι κατ εξοχήν εφαρμόζουν και επιβλέπουν την εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. σε ολόκληρη την επικράτεια με κίνδυνο την σωματική τους ακεραιότητα και σε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

γ) Προσθήκη τρίτης παραγράφου σύμφωνα με την οποία, ποσοστό 3% επί των προστίμων να περιέρχεται στους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς Εξόδου της ΕΛ.ΑΣ. με σκοπό :
  • την προμήθεια οχημάτων και ανταλλακτικών για τα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ. (Α.Λ.Ε.: 3120201001)
  • τη διαρκή μετεκπαίδευση Αστυνομικών. (Α.Λ.Ε.: 2420909001)
  • για λόγους προωθητικών ενεργειών προς του πολίτες για την ευαισθητοποίηση τους και την αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς. (Α.Λ.Ε.: 2420906001)
Οι ανωτέρω πόροι, δε θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό πρόβλημα πιθανότατα σε κανέναν Ο.Τ.Α. καθ’ όσον μέχρι σήμερα, εξαιτίας της πολύπλοκης διαδικασίας είσπραξης προστίμων, πολλοί Δήμοι είτε αδυνατούν είτε δεν επιθυμούν να προχωρήσουν στη βεβαίωση αυτών των προστίμων και στην απόδοση των εσόδων στα ταμεία τους. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου εμφανές πως τα έσοδα αυτά χρησιμοποιούνται από τους Ο.Τ.Α. για τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας ή του οδικού δικτύου.

Κύριε Υπουργέ

Είμαστε βέβαιοι πως η δημόσια δέσμευση του κ. Πρωθυπουργού για έμπρακτη αναγνώριση του έργου του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ειλικρινής και μπορεί να βρει στην πρόταση αυτή ένα κομμάτι για την υλοποίησή της. Γνωρίζοντας τις καθημερινές σας προσπάθειες για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του αστυνομικού προσωπικού αλλά και για τη διασφάλιση των πόρων οι οποίοι διατίθενται προς ενίσχυση των Ταμείων Πρόνοιας σας καλούμε να σταθείτε, για μια εισέτι φορά, στο πλευρό μας και να υποστηρίξετε το δίκαιο αυτό αίτημά μας.
ΠΗΓΗ  poaxia.gr