Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ Αρ. Φ. 6507, 19-12-2022) η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Υγείας, Προστασίας του Πολίτη και Δικαιοσύνης «Καθορισμός των προϋποθέσεων, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των επιμέρους σταδίων της διαδικασίας, του τρόπου ελέγχου της διαδικασίας και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη μεταφορά του ασθενή, η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας, κατόπιν παραγγελίας (διαταγής) του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών».

Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία μας είχε προβεί σε σειρά συναντήσεων και παρεμβάσεων προκειμένου να ψηφιστούν από τη Βουλή των Ελλήνων νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, αντικαθιστώντας μια απάνθρωπη διαδικασία ακούσιας μεταφοράς και νοσηλείας ασθενών, με ένα σύγχρονο πλαίσιο, που προβλέπει επακριβώς πότε και πώς εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία.

Όπως τονίζεται στη σχετική ΚΥΑ, «Σκοπός της παρούσας είναι η προστασία της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών, μέσω του καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας της μεταφοράς τους σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας, κατόπιν παραγγελίας (διαταγής) του αρμόδιου εισαγγελέα πρωτοδικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας της ακούσιας νοσηλείας.

Συνεπεία νομοθετικού κενού, μέχρι σήμερα, η μεταφορά του πρώτου εδαφίου πραγματοποιείται από αστυνομικές αρχές, οι οποίες, ωστόσο, δεν έχουν κατάλληλη εκπαίδευση και γνώσεις στην επιστήμη της ψυχιατρικής και της νοσηλευτικής, ούτε γνώσεις για την εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της ψυχολογικής έντασης διεγερτικού ασθενή, με αποτέλεσμα να μη διαφυλάσσονται η ψυχική υγεία και τα δικαιώματα των φερόμενων ως ασθενών.

Με την παρούσα, η διαδικασία της μεταφοράς ανατίθεται στις Κοινοτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 (Α’ 96), οι οποίες ανήκουν σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ενώ η αρμόδια αστυνομική αρχή συμμετέχει σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν η παρουσία της είναι απολύτως αναγκαία. Οι Κοινοτικές Μονάδες Ψυχικής Υγείας θα συμβάλλουν στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της διαδικασίας της μεταφοράς και στην προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των φερόμενων ως ψυχικά ασθενών, εισφέροντας το εξειδικευμένο προσωπικό τους, με κατάλληλη εκπαίδευση και γνώσεις ψυχιατρικής και νοσηλευτικής, καθώς και ειδικά διαμορφωμένα για τη μεταφορά οχήματα».

Πηγή poasy.gr