Στην Κω σήμερα 09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 21:00 συνήλθε το Δ.Σ, όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 05/ 2021 Απόφαση Διάταξης του Ειρηνοδικείου, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου Παπαβασιλείου Κων/νου, σε Έκτακτη Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τις επιστολές παραίτησης, από τα αξιώματά τους, της Γενικής Γραμματέως Γκανάτσα Κωνσταντίνα και του Οργανωτικού Γραμματέα Ρώτα Ιωάννη, καθώς επίσης και την εκ νέου κατανομή αξιωμάτων.

 Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού του Σωματείου και αφού έγιναν ομόφωνα αποδεκτές οι παραιτήσεις, έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαβασιλείου Κων/νος 
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαϊμάκης Εμμανουήλ
  • ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρώτας Ιωάννης 
  • ΤΑΜΙΑΣ: Ουζουνίδου Μαργαρίτα
  • ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γκανάτσα Κων/να
  • ΜΕΛΟΣ: Μαρκόγλου Άγγελος
  • ΜΕΛΟΣ: Κατσάνος Χρήστος.

bordernews.gr