Τη θέσπιση νέου ειδικού μισθολογίου για τους 140.000 υπηρετούντες στις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, από την 1η Ιανουαρίου 2024, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της Βουλής. Το νέο μισθολόγιο θα προβλέπει αυξήσεις βασικών μισθών και επιδομάτων για όλους τους στρατιωτικούς, τους αστυνομικούς, τους λιμενικούς και τους πυροσβέστες.

«Τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια καλύτερων μισθών για το Δημόσιο και θα υπάρξει ειδικό μισθολόγιο αναπροσαρμοσμένο και για τις Ένοπλες Δυνάμεις από 1ης Ιανουαρίου 2024», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, υποσχόμενος ουσιαστικά αυξήσεις αποδοχών για όλους τους ένστολους, δεδομένου ότι τόσο οι υπηρετούντες στις Ενοπλές Δυνάμεις όσο και οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας εντάσσονται σε ενιαίο ειδικό μισθολόγιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αλλαγές στο ενιαίο μισθολόγιο του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας θα γίνουν πιθανότατα κατά τα πρότυπα των μεταβολών που νομοθετήθηκαν για τους ιατρούς του ΕΣΥ. Δηλαδή, από το επόμενο έτος θα αυξηθούν οι βασικοί μισθοί όλων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών και ταυτόχρονα θα χορηγηθούν αυξήσεις σε δύο βασικά επιδόματα ώστε οι συνολικές αποδοχές τους να αυξηθούν κατά ένα σημαντικό ποσοστό.

Τα επιδόματα που θα αυξηθούν θα είναι το επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας που κυμαίνεται σήμερα από 45 έως 615 ευρώ το μήνα, ανάλογα με τον βαθμό, και το επίδομα θέσης ευθύνης που κυμαίνεται από 30 έως 550 ευρώ το μήνα, ανάλογα με το βαθμό.

Η αύξηση των βασικών μισθών με το νέο μισθολόγιο θα επιφέρει και αύξηση στα μερίσματα που θα λάβουν οι ένστολοι κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία, καθώς ο βασικός μισθός αποτελεί τη βάση υπολογισμού των μερισμάτων. Επομένως όσο υψηλότερες θα είναι οι αποδοχές του νέου μισθολογίου τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το μέρισμα κατά τη συνταξιοδότηση.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας επέρχονται βελτιώσεις στα μερίσματα που θα λάβουν οι εν ενεργεία αξιωματικοί και υπαξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και προβλέπεται ότι σε όσους καθίστανται μερισματούχοι του Μετοχικού Ταμείου Στρατού από την 1η-1-2017 και έπειτα, ο αριθμός των μεριδίων που δικαιούνται για τον υπολογισμό του μερίσματός τους προσδιορίζεται από τον βασικό μισθό (ΒΜ) του μισθολογικού κλιμακίου (ΜΚ) της κατηγορίας (Α, Β, Γ), στην οποία υπάγονται κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία. Με πρόσφατη απόφαση του ΜΤΣ, η τιμή του μεριδίου πήρε μικρή αύξηση και καθορίστηκε στα 5,1 ευρώ από 4,9 ευρώ που ήταν πριν.

Ο νέος αριθμός μεριδίων για τον υπολογισμό του μερίσματος από το ΜΤΣ ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο παρατίθεται στον σχετικό πίνακα που δημοσιεύει ο «Ε.Τ».

Με άλλες διατάξεις του νομοσχεδίου:

* Συστήνεται Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ) γ
ια το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων με σκοπό την παροχή βοηθήματος για δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης, εξόδων κηδείας, έκτακτων οικονομικών βοηθημάτων για κάλυψη αναγκών υγείας, εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων, εξόδων δικηγορικής αμοιβής, αλλά και άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες. Πόροι του φορέα είναι μηνιαία εισφορά 0,3% επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου και 3% επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη παροχή στο ΜΤΣ που λαμβάνει χώρα προς ενίσχυση του ΕΛΠΣΞ.

* Επανακαθορίζονται οι δικαιούχοι: α) του εφάπαξ χρηματικού βοηθήματος που καταβάλλεται, σε περίπτωση θανάτου μετόχων των Ταμείων Αλληλοβοήθειας των Ε.Δ., από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, και β) της εφάπαξ χρηματικής αρωγής που καταβάλλεται, σε περίπτωση θανάτου ή εξαφάνισης στρατιωτικών των Ε.Δ. μετόχων του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματικής Αρωγής Οικογενειών Στρατιωτικών (ΕΛΧΑΟΣ).

* Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, η λήψη μερίσματος από το ΜΤΣ, για τους μερισματούχους του ΜΤΣ που δικαιώθηκαν ή πρόκειται να δικαιωθούν στρατιωτικής σύνταξης λόγω ανικανότητας που προήλθε κατά την άσκηση υπηρεσίας.

Ποιοι παίρνουν έξτρα μερίσματα


Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, εκτός από την κατάργηση των περικοπών στα μερίσματα των αποστράτων, προσαυξάνονται τα μερίσματα για απόστρατους του ΜΤΣ βάσει βαθμού ως εξής:
  • κατά 10 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΕΘΑ,
  • κατά 9 μερίδια στους διατελέσαντες αρχηγούς ΓΕΣ, πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.,
  • κατά 8 μερίδια στους διατελέσαντες γενικούς επιθεωρητές Στρατού και διοικητές Στρατιάς και αντίστοιχους πρώην Χωροφυλακής και ΕΛ.ΑΣ.,
  • κατά 6 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό αντιστράτηγου,
  • κατά 5 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό υποστράτηγου,
  • κατά 4 μερίδια στους αποστρατευόμενους με βαθμό ταξιάρχου.
Τα μερίδια για το μέρισμα του ΜΤΣ ανάλογα με το μισθολογικό κλιμάκιο
Μισθολογικά Κλιμάκια Μερίδια υπολογισμού μερίσματος:

Α1                     40
Α2                     39
Α3                     38
Α4                     36
Α5                     35
Α6                     34
Α7 ως 12          30
Α13 έως Α15    28
Α16 έως Α21    26
Α22 έως Α24    23
Α25 έως Α27    21
Α28                  19
Α29 έως Α33    15
Α34 έως Α35 12,5
Β1 έως Β4        30
Β5 έως Β8        26
Β9 έως Β11      23
Β12 έως Β15    21
Β16 έως Β17    19
Β18 έως Β20    15
Β21 έως Β23    11
Β24                    9
Β25 και Γ20       8
Β26 έως Β28     7
Γ1 έως Γ3        26
Γ4                    23
Γ5                    21
Γ6 έως Γ7        19
Γ8 έως Γ11      15
Γ12 έως Γ14    12,5
Γ15 έως Γ17    11
Γ18 έως Γ19     9
Γ21                   7
Γ22                   6