Διαγωνισμό για την εισαγωγή 40 αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, προκήρυξε η ΕΛΑΣ, δημοσιεύοντας αναλυτικές πληροφορίες για τις θέσεις που αναμένεται να καλυφθούν.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών (Ανθυπαστυνόμων, Αρχιφυλάκων, Υπαρχιφυλάκων και Αστυφυλάκων) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβλέπεται:

Ο αριθμός αστυνομικών που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, ως ακολούθως:

1. Αστυνομικοί (Ανθυπαστυνόμοι, Αρχιφύλακες, Υπαρχιφύλακες και Αστυφύλακες) που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 σε σαράντα (40).

Από τον αριθμό αυτό:

α. Ποσοστό 10%, ήτοι τέσσερις (4) θέσεις, καλύπτεται από υποψηφίους με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους τα προηγούμενα δύο (2) έτη (2021 & 2022), χωρίς νέα γραπτή εξέταση. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται:
  • Σε ποσοστό 40%, ήτοι δύο (2) θέσεις, στους υποψήφιους/ες του έτους 2021 που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις, Ημερήσιων Γενικών Λυκείων.
  • Σε ποσοστό 60%, ήτοι δύο (2) θέσεις, στους υποψήφιους/ες, του έτους 2022, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων.
β. Ποσοστό 90%, ήτοι τριάντα έξι (36) θέσεις, καλύπτεται από υποψηφίους/ες που θα
συμμετέχουν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2023.
Ειδικά για τις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του έτους 2023, όπως έχει ανακοινωθεί, όλοι οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) θα συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου 2023 με ένα (1) ενιαίο σύστημα εισαγωγής.

2. Από τον αριθμό των εισαγομένων, που καθορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, ποσοστό 10% προέρχεται από υποψηφίους των ειδικών κατηγοριών του άρθρου 42 του Ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ./Α΄/152), όπως ισχύει, «γονείς και τέκνα πολυτέκνων οικογενειών κ.τ.λ.» και ποσοστό 4% προέρχεται από υποψηφίους του ίδιου άρθρου «γονείς και τέκνα τρίτεκνων οικογενειών».

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη με ένα κλικ εδώ.

3. Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό της προηγούμενης
παραγράφου δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα. Ο αριθμός των θέσεων που δεν συμπληρώνεται από υποψήφιους/ες των ειδικών κατηγοριών της παρ. 2 καλύπτεται από τους υποψήφιους/ες επιλαχόντες/ούσες της γενικής κατηγορίας (σειράς). [παρ. 4, άρθρο 1, υπ΄ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23/01/2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/312/25-01-2023)]

4. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4, του άρθρου 1, της υπό στοιχείο (14) Κ.Υ.Α., ορίζεται ότι: «Όσοι/ες υποψήφιοι/ες έχουν σημειώσει στην αίτηση συμμετοχής ότι υπάγονται σε ειδική κατηγορία (πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ.), κρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, αρχικά με τη γενική κατηγορία (σειρά) και εφόσον δε συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα μόρια για την εισαγωγή τους στην οικεία Σχολή, κρίνονται με την αντίστοιχη ειδική κατηγορία».

5. Αναλυτικότερα ο αριθμός των εισακτέων αστυνομικών (ανδρών - γυναικών) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατανέμεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

6. Σημειώνεται ότι δεν προκύπτουν καθ΄ υπέρβαση θέσεις σε υποψηφίους που θα
συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθ΄ όσον η διάταξη του άρθρου 13Α του Ν. 4186/2013 όπως ισχύει, δεν εφαρμόζεται στις Αστυνομικές Σχολές. [παρ. 6, άρθρο 1, υπ΄ αριθ. 6000/2/275-α΄ από 23/01/2023 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ./Β΄/312/25-01-2023)]

Πηγή cnn.gr