Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντίνου Σκούμα, ιδρύονται δύο Αστυνομικοί Σταθμοί Πλωτής Αστυνόμευσης στο Έβρο, στις δυο αντίστοιχες Διευθύνσεις Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας


Συγκεκριμένα ιδρύονται ο Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Φερών και ο Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Ορεστιάδας που εδρεύει στο Χειμώνιο Ορεστιάδας, με αποστολή την εκτέλεση περιπολιών, ενεδρών, κατοπτεύσεων και επιχειρήσεων με τη χρήση πλωτών μέσων εντός των ποταμών και λιμνών της ηπειρωτικής χώρας και με σκοπό:

α. την πρόληψη και αποτροπή της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα από τα υδάτινα σύνορα και τον εντοπισμό και τη σύλληψη προσώπων που διευκολύνουν την παράνομη είσοδο αλλοδαπών και την παράδοσή τους στις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες,

β. την επιτήρηση των λιμνών και ποταμών για την πρόληψη, αποτροπή και καταστολή κάθε παράνομης ενέργειας και σε συντρέχουσα περίπτωση τη σύλληψη των δραστών και την παράδοσή τους στις καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες,

γ. την κατόπτευση της παρόχθιας περιοχής δικαιοδοσίας τους και τη διαβίβαση πληροφοριών στις αρμόδιες χερσαίες αστυνομικές Υπηρεσίες επί θεμάτων αστυνομικού ενδιαφέροντος,

δ. την παροχή συνδρομής σε κάθε περίπτωση διακινδύνευσης ανθρώπινης ζωής, εντός των ορίων της τοπικής τους αρμοδιότητας,

ε. τη συμβολή στο έργο της εθνικής και πολιτικής άμυνας της χώρας, καθώς και στο έργο των λοιπών Σωμάτων Ασφαλείας, σε σοβαρές και επείγουσες περιπτώσεις, κατόπιν σχετικού αιτήματος των αρμοδίων αρχών και εγκρίσεως του αρμόδιου Γενικού Επιθεωρητή Αστυνομίας.

Επιπλέον, το προσωπικό της Πλωτής Αστυνομίας συμμετέχει σε κοινές επιχειρήσεις που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Οργανισμών για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης στη χώρα μας.

Οι Αστυνομικοί Σταθμοί Πλωτής Αστυνόμευσης ιδρύονται και λειτουργούν, ως ακολούθως:

α. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Φερών, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Φερών του δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Φερών, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης,

β. Αστυνομικός Σταθμός Πλωτής Αστυνόμευσης (Α.Σ.Π.Α.) Ορεστιάδας, ο οποίος εδρεύει στη δημοτική ενότητα Ορεστιάδος του δήμου Ορεστιάδος της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και υπάγεται διοικητικά στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) Ορεστιάδας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ορεστιάδας.

ΠΗΓΗ   esyfne.gr