Του ΚΩΣΤΑ ΜΑΥΡΙΔΗ - Βρυξέλλες

Το θέτουμε εξαρχής: Η μετανάστευση είναι αρμοδιότητα του κάθε κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ξεχωριστά και όχι της Ε.Ε. Το κράτος της Ε.Ε. που επιθυμεί εισδοχή μεταναστών, έχει κυριαρχικό δικαίωμα να το αποφασίσει και να το διαμορφώσει.

Υποχρεώσεις απορρέουν βάσει Διεθνών Συνθηκών προς τις οποίες κράτος επέλεξε να δεσμευτεί καθώς και από τις Συνθήκες της ΕΕ, που καθιστούν υποχρεωτικό τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παροχή ασύλου σε όσους κινδυνεύουν ή καταδιώκονται λόγω πεποιθήσεων τους.

Υπάρχουν κράτη στην ΕΕ που διαμόρφωσαν πλαίσιο αποδοχής μεταναστών βάσει των αναγκών τους, καθιστώντας την μετανάστευση νόμιμη και ομαλή. Είναι αδιανόητο όμως, μια Επίτροπος στην ΕΕ να διαμορφώνει πολιτική μετανάστευσης επειδή έτσι πιστεύει και χωρίς απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Φυσικά, δεν θα γίνει παραδεκτό δημόσια αφού αντίκειται στις Συνθήκες της ΕΕ, αλλά στην πράξη επιδιώκεται έμμεσα στο όνομα άλλων πολιτικών.Το πλέον εξωφρενικό είναι να «διαμορφώνει» την μεταναστευτική πολιτική στην ΕΕ η Τουρκία, η οποία ασκεί υβριδική επίθεση εις βάρος της Κύπρου εργαλειοποιώντας την παράνομη μετανάστευση για να διαβρώσει οικονομικές και κοινωνικές δυνατότητες και πρωτίστως για να ανατρέψει την δημογραφία.

Οι αριθμοί στην περίπτωση της Κύπρου τρομάζουν, αλλά καθώς για χρόνια η Κύπρος βούλιαζε και νηφάλιοι πολίτες υποδείκνυαν τον επερχόμενο κίνδυνο, οι αρμόδιοι Υπουργοί (εξαιρουμένου του κ. Νίκου Νουρή, που ασχολήθηκε σοβαρά) ασχολούνταν με άλλα πιο … σοβαρά.

Η ΕΕ ενημερωνόταν για όσα βιώνει η Κύπρος από την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από την Τουρκία από Ευρωβουλευτές και η αρμόδια Επίτροπος επιμένει να διακρίνει ομαλή μετανάστευση, αναγκαία και χρήσιμη! Έχει δικαίωμα στις απόψεις της, αλλά δεν έχει δικαίωμα να διαμορφώνει μεταναστευτική πολιτική εκ μέρους της ΕΕ κι ούτε εκ μέρους οποιουδήποτε κράτους-μέλους.

Σήμερα, πάνω από 10% του πληθυσμού στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου αποτελείται από μετανάστες και αιτητές ασύλου που εισήλθαν παράνομα. Δεν πρόκειται για παράτυπη μετανάστευση, αλλά για σκόπιμα οργανωμένη επιχείρηση για ανατροπή της δημογραφίας, που προωθεί το καθεστώς Ερντογάν.

Πάνω από 95% αυτού του αριθμού παράνομης εισόδου, διοχετεύτηκαν οργανωμένα από την Τουρκία στα κατεχόμενα κι ακολούθως στις ελεύθερες περιοχές, αφού πρώτα επιβιβάστηκαν με ταξιδιωτικά έγγραφα στην Κωνσταντινούπολη κι έφτασαν στα κατεχόμενα και ξαφνικά «απώλεσαν» τα έγγραφά τους για να δικαιούνται αίτησης ασύλου στις ελεύθερες περιοχές.Οι κανόνες της ΕΕ είναι διάτρητοι και τυγχάνουν μαζικής εκμετάλλευσης αφού δεν ανταποκρίνονται στις ιδιομορφίες της Κύπρου με την συνεχιζόμενη τουρκική κατοχή.

Είναι όμως δική μας η ευθύνη να αλλάξουμε την κατάσταση κι όχι άλλων. Ναι μεν θα πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων, αλλά κυρίως θα πρέπει να υπάρξουν αποτελεσματικά μέτρα που θα περιλαμβάνουν προσαρμογή των κανόνων στις ιδιομορφίες της Κύπρου κι αλλαγή των χρηματικών επιδομάτων σε είδος.

Η αδίσταχτη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης για ανατροπή της δημογραφίας δεν αντιμετωπίζεται με κανόνες που αφορούν ομαλές συνθήκες.

(*) Ο Κώστας Μαυρίδης είναι Ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ (S και D), και Πρόεδρος Πολιτικής Επιτροπής για την ΜεσόγειοΠΗΓΗ    hellasjournal