Τη συνδρομή της FRONTEX για τον περιορισμό των ροών μεταναστών από την Τουρκία μέσω της πράσινης γραμμής, ζήτησε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου κατά την άτυπη Υπουργική Συνάντηση των ΜED5 (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα και Κύπρος), ενώ το θέμα της πράσινης γραμμής περιλήφθηκε και στο κοινό ανακοινωθέν, που υπεγράφη.

Η Σύνοδος, που ασχολήθηκε με θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, το άσυλο και τις επιστροφές, πραγματοποιήθηκε στη Βαλέτα, Μάλτα, στις 3 και 4 Μαρτίου και ο Δρ Κωνσταντίνου συμμετείχε εκπροσωπώντας τον Υπουργό Εσωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Γενικός Διευθυντής είχε την ευκαιρία να ενημερώσει σχετικά με τη μεταναστευτική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο και, ειδικότερα, σε σχέση με τις αφίξεις παράτυπων μεταναστών από Τουρκία μέσω της Πράσινης Γραμμής, τις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα για διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και, ειδικότερα, τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει για αύξηση του αριθμού των επιστροφών παράτυπων μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους.Προστίθεται πως ο Δρ. Κωνσταντίνου ζήτησε από τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή της FRONTEX όπως ο Οργανισμός συνδράμει την προσπάθεια της Κύπρου, ούτως ώστε να υπάρξει περιορισμός των εν λόγω ροών, οι οποίες προκύπτουν, κυρίως, μέσω του αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης, ενώ ενημέρωσε για προβλήματα που παρατηρούνται και στην Κύπρο σε σχέση με την εφαρμογή του προγράμματος μετεγκατάστασης αιτητών διεθνούς προστασίας από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για την πέμπτη κατά σειρά συνάντηση της ομάδας, με την προηγούμενη να είχε διοργανωθεί στην Κύπρο τον περασμένο Οκτώβριο.

Όπως αναφέρεται, οι εργασίες της συνάντησης αφορούσαν τέσσερις θεματικές ενότητες.

Η πρώτη αφορά το ζήτημα της εξωτερικής διάστασης της μετανάστευσης και τις διαδικασίες των επιστροφών, κατά την οποία τονίστηκε η αναγκαιότητα συνεργασίας με τρίτες χώρες – χώρες καταγωγής ώστε να αποτρέπονται, αφενός, οι παράτυπες αφίξεις, αφετέρου να αυξάνονται οι πιθανότητες επιστροφής, στη χώρας καταγωγής των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις για διεθνή προστασία έχουν απορριφθεί ή συνεχίζουν να παραμένουν στην χώρα χωρίς εν ισχύι άδεια παραμονής.

Το δεύτερο θέμα αφορούσε, σύμφωνα με το Υπουργείο, το άσυλο και τη μετανάστευση γενικότερα, σε συνάρτηση με το Σύμφωνο Αλληλεγγύης που συμφωνήθηκε μεταξύ των κρατών μελών. Σημειώνεται πως όλες οι χώρες δήλωσαν την απογοήτευσή τους για τον Μηχανισμό Μετεγκατάστασης, καθότι η ουσιαστική βοήθεια που εν τέλει προσφέρεται στις χώρες πρώτης γραμμής είναι είτε πολύ περιορισμένη, ενώ το διοικητικό κόστος είναι πολλαπλάσιο του λαμβανόμενου οφέλους.

Τονίστηκε επίσης εκ νέου το γεγονός ότι θα πρέπει να συσταθεί ένας μόνιμος και υποχρεωτικός μηχανισμός μετεγκατάστασης, ώστε να υπάρχει πραγματικός καταμερισμός της ευθύνης και των υποχρεώσεων μεταξύ των κρατών μελών.

Στην τρίτη θεματική υπήρξε συζήτηση για τις επιχειρήσεις υποστήριξης των επιστροφών και, ειδικότερα, του ρόλου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX), ακολουθούμενη από σχετική ενημέρωση από τον νεοδιορισθέντα Εκτελεστικό Διευθυντή της , ενώ στην τέταρτη θεματική ο Ισπανός Υπουργός Εσωτερικών παρουσίασε τις προτεραιότητες της επερχόμενης Ισπανικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στα θέματα του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων.

Σημειώνεται ακόμη πως στη συνάντηση, πέραν των Υπουργών και εκπροσώπων των πέντε κρατών μελών της Ομάδας MED5, παρούσα ήταν και η Υπουργός Εσωτερικών της Σουηδίας, η οποία συμμετείχε στις συζητήσεις, ενώ, παράλληλα, σχολίαζε τα θέματα σε συνδυασμό με τις προτεραιότητες της Σουηδικής Προεδρίας στα θέματα μετανάστευσης.

Προστίθεται πως η ομάδα των MED5 ενημέρωσε τη Σουηδή Υπουργό για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες πρώτες γραμμής σε σχέση με το μεταναστευτικό και ζήτησαν όπως οι θέσεις τους ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της τελικής διαμόρφωσης του Νέου Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο.

Με το πέρας της συνάντησης, οι πέντε εκπρόσωποι της ομάδας των MED5 υπέγραψαν κοινό ανακοινωθέν, θέτοντας εκ νέου τις θέσεις τους αναφορικά με την εξωτερική διάσταση της μετανάστευσης, τις επιστροφές και τον μηχανισμό μετεγκατάστασης, όπως αυτές διατυπώθηκαν και κατά τη συζήτηση που προηγήθηκε, ενώ γίνεται ειδική αναφορά για σημαντικά θέματα που αφορούν στην Κύπρο, περιλαμβανομένης ειδικής αναφοράς για να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα θέματα που αφορούν την «Πράσινη Γραμμή» λόγω των ιδιαιτεροτήτων που ισχύουν, παρά το γεγονός ότι δεν αποτελεί εξωτερικό σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει η ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ΚΑ/ΓΒΑ