Η Ελληνική Αστυνομία ανέλαβε ρόλο επικεφαλής-συντονιστή ευρωπαϊκής ερευνητικής Δράσης, που περιλαμβάνει τη συμμετοχή 22 φορέων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα από Κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδεδεμένες Χώρες (ακαδημαϊκά ιδρύματα, ιδιωτικές εταιρείες, ερευνητικά κέντρα, κ.α.) με την ονομασία "NESTOR" (aN Enhanced pre-frontier intelligence picture to Safeguard The EurOpean boRders Homepage - NESTOR Project (nestor-project.eu)) στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020 με σκοπό την «Επίδειξη εφαρμοσμένων λύσεων για την ενίσχυση της ασφάλειας των συνόρων».

Οι Εθνικές, Περιφερειακές και Ευρωπαϊκές αρχές, αρμόδιες για την επιτήρηση των συνόρων, οι αστυνομικές αρχές, οι πάροχοι ασφαλείας καθώς και τα όργανα πληροφοριών της ΕΕ, είναι όλοι παραδείγματα τελικών χρηστών που θα επωφεληθούν από την έρευνα του NESTOR.

Βασικοί τελικοί χρήστες όπως η Ελληνική Αστυνομία, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου (JRCC), το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας Ελλάδας (KEMEA), και η Κρατική Συνοριοφυλακή του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας είναι μέλη της κοινοπραξίας του έργου και θα προσφέρουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους στο σχεδιασμό των διαφορετικών σεναρίων εφαρμογής του έργου. Όλα τα μέλη της κοινοπραξίας θα συμμετέχουν ενεργά στη βελτίωση των αναγκών και των απαιτήσεων του έργου μέσω στενής συνεργασίας με τους εμπειρογνώμονες σε καθέναν από τους τομείς που εστιάζει το έργο.

Η Κοινοπραξία του NESTOR ξεκίνησε τις δραστηριότητές της με την εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντησή της, στις 4 και 5 Νοεμβρίου 2021, με περισσότερους από 50 συμμετέχοντες και εργάζεται έκτοτε εντατικά για την ανάπτυξη των πρωτότυπων τεχνολογιών, των πιλοτικών εφαρμογών και των πολύτιμων λύσεων, που προβλέπονται στο πλαίσιο του έργου. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός πλήρους λειτουργικού συστήματος παρακολούθησης συνόρων, επιτηρώντας με μεγάλη εμβέλεια και ικανότητα παρακολούθησης τις περιοχές ενδιαφέροντος, παρέχοντας δυνατότητες εντοπισμού προσώπων, οχημάτων, πλοιαρίων, drones, κ.α, το οποίο θα αποδοθεί στους τελικούς χρήστες με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία των συνόρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επίσης, προσδίδει αυξημένες επιχειρησιακές ικανότητες των δικαιούχων χρήσης επί του πεδίου καθώς λειτουργεί με αυξημένη διασυνδεσιμότητα και ταχύτητα μετάδοσης δεδομένων νέας γενιάς, αποδίδοντας σε πραγματικό χρόνο περιστατικά ενδιαφέροντος στη συνοριακή γραμμή.

Στο ερευνητικό πρόγραμμα, του οποίου η συνολική διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας είναι 18 μήνες, θα συμμετέχουν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας και θα πραγματοποιηθούν δοκιμές και επιδείξεις στην περιοχή της Ορεστιάδας, της Αλεξανδρούπολης (Δέλτα του Έβρου) και της Σαμοθράκης με στόχο πρωτότυπες και καινοτόμες τεχνολογίες όπως αισθητήρες RF, θερμικές κάμερες και κάμερες ημέρας καθώς και Tethered Drone σε συνδυασμό με το αυτόνομο ελαφρύ υποβρύχιο (Unmanned Underwater Vehicle), αναπτύσσοντας τις δυνατότητες τους στο πεδίο (θαλάσσια και χερσαία σύνορα) μέσα από την πλατφόρμα του BC3i NESTOR [Command Control and Coordination intelligence (BC3i) system].

Γίνεται μνεία ότι ήδη πραγματοποιήθηκαν σχετικές δοκιμές στην Λιθουανία (19-11-2022: Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη δοκιμή – επίδειξη του NESTOR όπου η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ως συντονιστής | Ελληνική Αστυνομία (astynomia.gr)) και την Κύπρο.

Πιο αναλυτικά, τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων που σχετίζονται με την ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων της, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Η σοβαρότητα και η αιφνίδια ανάδειξη των γεγονότων στα χερσαία και θαλάσσια σύνορα της Ευρώπης τόνισαν την ανάγκη για υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών και μέτρων για την διαφύλαξη τους. Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχουν αναλάβει διάφορες δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, Frontex, ιδρύθηκε με σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των συνοριακών αρχών σε κάθε χώρα της ΕΕ και την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εμπειρογνωμοσύνης. Κατά συνέπεια, ο Frontex κατέστη κεντρικό σημείο επαφής και έθεσε τα πρότυπα για όλα τα Ευρωπαϊκά σώματα συνοριοφυλακής. Ακόμη και έτσι, οι αρμόδιες αρχές λειτουργούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα, υπό δύσκολες συνθήκες, 24 ώρες το 24ωρο. Επομένως, καθίσταται απαραίτητη μία ριζική αλλαγή στον τρόπο διαχείρισης των πολύπλοκων και επικίνδυνων επιχειρησιακών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες αρχές στις καθημερινές δραστηριότητες εποπτείας των συνόρων.

Το έργο NESTOR αντιμετωπίζει άμεσα αυτά τα ζητήματα υποστηρίζοντας την ιδέα ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ευρωπαϊκών συνόρων αφού ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής σε ένα ολιστικό σύστημα ανάπτυξης ικανό να ανιχνεύει, να αξιολογεί και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε παράνομες δραστηριότητες που αφορούν την επιτήρηση των συνόρων.

Συγκεκριμένα, το προκύπτον σύστημα θα εμπλουτιστεί με ακριβείς δυνατότητες ανίχνευσης για βέλτιστη παρακολούθηση της συνοριακής επικράτειας. Μέσω Τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence) θα επεξεργαστούν τα δεδομένα που θα προκύψουν από πολυτροπική τροφοδότηση πολυάριθμων και άμεσα διαθέσιμων διατάξεων με στόχο την ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων των οργάνων επιβολής του νόμου και των συναφών αρχών. Προηγμένες μέθοδοι οπτικοποίησης και ανάλυσης δεδομένων θα αναπτυχθούν σε ένα σφαιρικό πλαίσιο για να παρουσιάσουν τις οργανοληπτικές μετρήσεις των αισθητήρων καθώς και τα αποτελέσματα από όλες τις μεθόδους ανίχνευσης που θα χρησιμοποιηθούν.

Το NESTOR θα επικεντρωθεί επίσης στη βελτίωση της συνολικής επιχειρησιακής εικόνας των περιοχών επιτήρησης και θα επεκτείνει ποιοτικά τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες ανίχνευσης μέσω τεχνολογιών Μεικτής Πραγματικότητας (Mixed Reality), προσφέροντας ένα αποτελεσματικό σύστημα εποπτείας των συνόρων της ΕΕ.

Τέλος, βασισμένη σε υπάρχουσες τεχνολογίες αιχμής, η λύση που προσφέρει το έργο NESTOR όχι μόνο θα επιτρέψει μία σημαντική εξοικονόμηση κόστους, ενισχύοντας τους τρόπους διαχείρισης της επιτήρησης των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και θα εγγυηθεί ταχεία υιοθέτηση των αποτελεσμάτων εστιάζοντας σε υψηλούς δείκτες επίδοσης.
Πηγή e-evros.gr