Χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες τεχνολογίες αισθητήρων, μη επανδρωμένα οχήματα, συστήματα ευρείας επιτήρησης (CCTV), εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (Α.Ι.), καθώς και ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης, ελέγχου, διοίκησης και συντονισμού.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε από 13 έως 21 Μαρτίου 2023 στον Έβρο η τρίτη πιλοτική δοκιμή-επίδειξη του επιχειρησιακού σχεδίου NESTOR, όπου η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη και διαλειτουργική λύση “έξυπνης” προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων με την οποία εντοπίζονται σε πραγματικό χρόνο πιθανές απειλές ασφάλειας.
Κατά τη διάρκεια των πιλοτικών δοκιμών πραγματοποιήθηκαν πολλαπλά σενάρια σε τρεις διαφορετικές περιοχές (Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, Σαμοθράκη), που αφορούσαν σε περιστατικά παράνομης μετανάστευσης, λαθρεμπορίου ανθρώπων, παράνομης διέλευσης συνόρων, ανώμαλης συμπεριφοράς σκαφών, και διασυνοριακής διακίνησης ναρκωτικών, τα οποία στο σύνολό τους εντοπίστηκαν και παρακολουθήθηκαν από την τεχνολογική λύση.
Μάλιστα, η παροχή έγκαιρων και σε πραγματικό χρόνο ειδοποιήσεων στις αρμόδιες αστυνομικές Αρχές καθώς και οι προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Περιστατικών Υποστήριξης Εντολών, επέτρεψαν στους χρήστες να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να ανταποκρίνονται γρήγορα σε πιθανές απειλές για την ασφάλεια των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων.

Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχή ολοκλήρωση του πιλοτικών δοκιμών πεδίου, διαδραμάτισε η συμμετοχή στελεχών όλων των βαθμίδων των Υπηρεσιών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, στις ομάδες Εργασίας, αρμόδιες για την παρακολούθηση και υλοποίηση του έργου.

Ο σκοπός και οι στόχοι της δράσης, όσο και το περιεχόμενο και η αρχιτεκτονική του εργαλείου που αναπτύχθηκε, παρουσιάστηκαν αναλυτικά σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2023 όπου παραβρέθηκαν περισσότεροι από εκατό εκπρόσωποι Οργανισμών και Φορέων. Συγκεκριμένα παρέστησαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Frontex, των χρηματοδοτούμενων δράσεων “Promenade” και “Courageous”, εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης, οι Δήμαρχοι Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας, ο Αερολιμενάρχης του Αερολιμένα Αλεξανδρούπολης «Δημόκριτος», εκπρόσωπος της εταιρείας “AEGEAN Group” καθώς και εκπρόσωποι της κοινοπραξίας του έργου. Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησαν, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, ως εκπρόσωπος του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, και ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.

Πηγή inkomotini.news