Μετά τις διαμαρτυρίες και τις γραπτές επισημάνσεις της ΠΟΣΥΦΥ την 19η Μαρτίου 2022 προς την Πολιτική και Φυσική Ηγεσία για την θεμελίωση αλλά και τις προϋποθέσεις χορήγησης ειδικής άδειας στους συναδέλφους που έχουν τέκνα με ιδιαίτερα προβλήματα υγείας, την 20η Μάϊου ο Αρχηγός του Σώματος με διαταγή του ικανοποίησε το αίτημα της ΠΟΣΥΦΥ για τόσο ευαίσθητα ζητήματα, αποκαθιστώντας την ευνομία και την χρήση σχετικής νομοθετικής ρύθμισης που είναι σε ισχύ. 

Προφανώς τέτοια ζητήματα με ιδιαίτερες ευαισθησίες δεν μπορούν να διαμορφώνουν επικοινωνιακές συνδικαλιστικές κατακτήσεις. Είναι πάνω από όλα, ζητήματα που δεν θα έπρεπε να ασχολούμαστε. 

Έστω όμως και έτσι, η αποκατάσταση αυτών των αδικιών για τους συναδέλφους μας που κάνουν τον δικό τους προσωπικό αγώνα, είναι πλέον δεδομένη.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΣΥΦΥ - 22/5/2023.