Στη 01/07 και ημέρα Σάββατο πραγματοποιήθηκε έκτακτο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Λέσβου (Ε.Σ.ΦΥ.Λ.) όπου θέμα συζήτησης ήταν η αποδοχή της παραίτησης του Προέδρου της Ένωσης, Τζαγκατζή Μάριου , όπως μας έγινε γνωστό στις 26/06 και με σχετικό έγγραφο που παρέλαβε η Ένωση μας. Κατόπιν τούτου συνεδριάσαμε , όπου ομόφωνα όλα τα μέλη που ήταν παρόντα στο διοικητικό συμβούλιο έκαναν αποδεκτό το αίτημα του Μάριου.

Πραγματοποιήθηκε εκ νέου κατανομή αξιωμάτων και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε είναι το εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Βέντος Ακίνδυνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καϊνος Ευστράτιος

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Βουλγαρέλλη Σταματία

ΤΑΜΙΑΣ: Κατσούρη Ειρήνη

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ασβεστάς Άγγελος

ΜΕΛΟΣ: Φραγκούλης Γεώργιος

ΜΕΛΟΣ: Δουρούδης Ελευθέριος

Η νέα σύνθεση των Αντιπροσώπων της Ένωσής μας, στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων είναι η εξής:

1. Βέντος Ακίνδυνος

2. Βουλγαρέλλη Σταματία

3. Κατσούρη Ειρήνη

4. Φραγκούλης Γεώργιος

5. Ασβεστάς Άγγελος

6. Καίνός ΕυστράτιοςΗ Ένωση μας ως οφείλει θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στον συνάδελφο, και να διεκδικεί τα δίκαια αιτήματα του.

Το κείμενο αποτυπώθηκε όπως συμφωνήθηκε από τα μέλη του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.


bordernews.gr