Εκδόθηκε η διαταγή με την οποία αποφασίστηκε η παράταση του χρόνου διάνυσης του υπολοίπου κανονικών αδειών, έτους 2022,μέχρι την 30-11-2023

Δείτε το σχετικό έγγραφο:bordernews.gr