Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας η εκπαίδευση αυτή είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές νομικές και επαγγελματικές - πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ολοκληρώθηκε, με επιτυχία, χθες, Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023, η εκπαίδευση συνολικά 84 αστυνομικών, που υπηρετούν σε Υπηρεσίες που διαχειρίζονται μικτές μεταναστευτικές ροές στα σύνορα, σε συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, με θέμα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

Η εκπαίδευση υλοποιήθηκε εξ αποστάσεως, σε τέσσερις εκπαιδευτικές σειρές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Αρχηγείου της Αστυνομίας η εκπαίδευση αυτή είχε ως σκοπό να μεταδώσει στους σπουδαστές νομικές και επαγγελματικές – πρακτικές γνώσεις, οι οποίες τους είναι απαραίτητες για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για την επίτευξη του εκπαιδευτικού στόχου καταρτίστηκε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε από διδακτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αντικείμενο της εκπαίδευσης αποτέλεσαν οι κάτωθι θεματικές ενότητες:

  • Εξαφανίσεις ανηλίκων.

  • Παραβατικότητα ανηλίκων.

  • Προστασία ανηλίκων.

  • Θέματα ψυχολογίας ανηλίκων.

Πηγή tovima.gr