Με την ψήφιση του ν. 4472/2017 (μισθολόγιο) ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη στον υπολογισμό των ωριμάνσεων του μισθού των Αστυνομικών, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της μεταβατικής διάταξης του άρθρου 154 του 4472/2017, ενώ δεν προκύπτει πλέον από κάποια διάταξη υποχρέωση για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας για τους αστυνομικούς.

Συνεπώς όποιος δεν έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης έως 31/12/2016 και έχει συμπληρώσει 40έτη (35+5 τα μάχιμα) συντάξιμης υπηρεσίας δεν τον συμφέρει η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας γιατί απαιτείται να καταβάλει εισφορές 20% επί των συντάξιμων αποδοχών που έχει, την ημέρα της αίτησης αναγνώρισης. Επίσης με την εφαρμογή του Νόμου 4670/2020 από τα 40 έτη Υπηρεσίας και μετά το ποσοστό αναπλήρωση της σύνταξης ανεβαίνει κατά 0,5% για κάθε έτος, κάτι που σημαίνει ότι ένας αστυνομικός,Ανθ/μος με κατάταξη στην ΕΛ.ΑΣ 20/6/1991, με αναγνωρισμένη την πενταετία , συνταξιοδοτείται με όριο ηλικίας την 31/12/2026 θα πρέπει να καταβάλει 8280 για αναγνώριση 18 μηνών θητείας. Η προσαύξηση της σύνταξης για το αντίστοιχο διάστημα θα του αποφέρει 23 ευρώ τον μήνα .

Πηγή policenet.gr