Ολοκληρώθηκε σειρά εκπαιδεύσεων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων συγχρηματοδοτούμενη από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις της περιόδου 2014-2020»

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία χθες, Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023, σειρά εκπαιδεύσεων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας σε θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης εξωτερικών συνόρων.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 9 εκπαιδεύσεις στην Αττική και 8 στη Βέροια, διάρκειας από 3 έως 30 ημέρες η καθεμία, από την 8η Μαΐου 2023, με τη μέθοδο τόσο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όσο και της διά ζώσης διδασκαλίας, κατά περίπτωση, με τη συμμετοχή συνολικά 547 αστυνομικών και 2 στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Κατά τη διάρκεια των εκπαιδεύσεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέματα διαχείρισης εξωτερικών συνόρων και ειδικότερα εκείνα της εκτίμησης κινδύνου, στρατηγικής ανάλυσης, ελέγχου διαβατηρίων, αναγνώρισης πλαστότητας εγγράφων ανωτέρου επιπέδου, λήψης συνεντεύξεων μη νόμιμων μεταναστών, ταυτοποίησης υπηκοότητας, ελέγχου νομιμότητας, καθώς και για τα ανθρώπινα – θεμελιώδη δικαιώματα κατά τη συνοριακή φύλαξη, τις βασικές αρχές δακτυλοσκόπησης και ελέγχου γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων, ενώ πραγματοποιηθήκαν και σεμινάρια εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Για την υλοποίηση των εκπαιδεύσεων, καταρτίστηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα, στα οποία ως διδάσκοντες συμμετείχαν καθηγητές και έμπειρο αστυνομικό προσωπικό, ενώ μετά τη λήξη των εκπαιδεύσεων, χορηγήθηκαν πιστοποιητικά σπουδών.

Το πρόγραμμα όπως και η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για τον Τομέα Σύνορα και Θεωρήσεις.

Πηγή astynomia.gr