Ένοχος για πλαστογραφία κατ’ εξακολούθηση και απάτη κατ’ εξακολούθηση κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, ένας εκπρόσωπος Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας (ΑΕΒΕ) ο οποίος με τη χρήση πλαστής φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, παρότι όφειλε στο Δημόσιο, κατάφερε να εισπράξει 50.000 ευρώ από την Πολεμική Αεροπορία, που το 2016 είχε αναλάβει τη σίτιση προσφύγων και μεταναστών στο Κέντρο Φιλοξενίας στο Κουτσόχερο Λάρισας.

Ο εκπρόσωπος της ΑΕΒΕ έχοντας συνάψει σύμβαση με την Π.Α. και προκειμένου να εισπράξει οφειλές της, προσκόμισε Αποδεικτικά Φορολογικής Ενημερότητας τα οποία «έφεραν τα εξωτερικά χαρακτηριστικά αντίστοιχων γνησίου εγ γράφων πλην του τίτλου της αρμόδιας ΔΟΥ έκδοσής τους και στα οποία δήθεν βεβαιωνόταν ότι η εκπροσωπούμενη από τον κατηγορούμενο εταιρεία ήταν φορολογικώς ενήμερη», όπως και βεβαιώσεις μη οφειλής ασφαλιστικής ενημερότητας, οι οποίες φαίνονταν ότι δήθεν χορηγήθηκαν ηλεκτρονικώς από τη Διεύθυνση εφαρμογών του ΙΚΑ», «με σκοπό να παραπλανήσει» τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, της Αεροπορικής Βάσης Λάρισας της Πολεμικής Αεροπορίας στην οποία και τα κατέθεσε, «προκειμένου να εισπράξει εκκαθαρισμένη απαίτησή της για την εκτέλεση ανττίστοιχου μέρους της συμβάσεως, ποσού 56.720 ευρώ».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν η Πολεμική Αεροπορία ερευνώντας τη γνησιότητα των προσκομισθέντων εγγράφων ζήτησε από τις αρμόδιες Υπηρεσίες να ελέγξουν τη γνησιότητα μιας φορολογικής ενημερότητας, με αποτέλεσμα η ΔΟΥ να καταγγείλει την πλαστογραφία στην Εισαγγελία και το ΙΚΑ να υποβάλει μήνυση με τον εκπρόσωπο της ΑΕΒΕ να έχει ωστόσο προλάβει να εισπράξει περί τις 50.000 ευρώ από την Πολεμική Αεροπορία.

Το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Λάρισας, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ένοχο τον εκπρόσωπο της ΑΕΒΕ επιβάλλοντας συνολική ποινή φυλάκισης 9 μηνών (σ.σ. από 10 μήνες πρωτόδικα) με τριετή αναστολή.

ΠΗΓΗ   kranosgr.com