Να αναληφθεί νομοθετική πρωτοβουλία για την επίλυση του ζητήματος

Την αυτοδίκαιη αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως συντάξιμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, ζητά με επιστολή της προς τους συναρμόδιους υπουργούς Παιδείας, Οικονομικών και Εργασίας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας (ΠΟΣΥΠ)

Οπως τονίζει η Ομοσπονδία, στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ισότητας που πρέπει να διέπει το σύνολο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό συνταξιοδοτικής προστασίας θα πρέπει η Πολιτεία να λάβει τουλάχιστον την ίδια μέριμνα για συνταξιοδοτικό χρόνο και για τους εργαζόμενους όπως λαμβάνει για τους χρόνους κύησης και λοχείας που απολαμβάνουν όλες οι εργαζόμενες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.

Η επιστολή της ΠΟΣΥΠ

κ. Υπουργοί,


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας, επικοινωνεί μαζί σας για να σας θέσει ένα πάγιο, εύλογο και δίκαιο αίτημα, των υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας αλλά και όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, που αφορά στην αυτοδίκαιη αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας τους, ως συντάξιμου, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση τους.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προβλέπεται η αναγνώριση πλασματικών ετών ασφάλισης, μέσω εξαγοράς, για να χρησιμοποιηθούν για τη συνταξιοδότηση ή την προσαύξηση της σύνταξης. Ο μόνος πλασματικός χρόνος που μπορεί να ληφθεί υπόψη και να συνυπολογισθεί σε οποιαδήποτε κατηγορία συνταξιοδότησης ανδρών είναι ο χρόνος της στρατιωτικής τους θητείας, η αναγνώριση του οποίου απαιτεί πλέον μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση. Υπολογιζόμενη μάλιστα η συνταξιοδοτική ωφέλεια σε σχέση με την οικονομική επιβάρυνση εξαγοράς του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, καθίσταται πλέον ασύμφορη στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Επιπρόσθετα, όπως ορίζει το άρθρο 4 παρ. 6 του Συντάγματος «Κάθε Έλληνας που μπορεί να φέρει όπλα είναι υποχρεωμένος να συντελεί στην άμυνα της Πατρίδας, σύμφωνα με τους ορισμούς των νόμων» και συνεπώς εξαιτίας της υποχρεωτικότητας της στράτευσης, θεωρούμε πως είναι δίκαιη και επιτακτική η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμου χρόνου πραγματικής κι όχι πλασματικής ασφάλισης.

Θεωρούμε λοιπόν, ότι στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ισότητας που πρέπει να διέπει το σύνολο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι (άνδρες και γυναίκες) να απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό συνταξιοδοτικής προστασίας θα πρέπει η Πολιτεία να λάβει τουλάχιστον την ίδια μέριμνα για συνταξιοδοτικό χρόνο και για τους εργαζόμενους όπως λαμβάνει για τους χρόνους κύησης και λοχείας που απολαμβάνουν όλες οι εργαζόμενες σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, για την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος.


κ. Υπουργοί,

Στην βάση όλων των ανωτέρω η Πολιτεία οφείλει να αναλάβει άμεσα νομοθετική πρωτοβουλία, για να θεραπεύσει αδικίες και να δημιουργήσει πραγματικές συνθήκες ισονομίας και ισότητας, με μία δίκαιη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ώστε όλοι οι ασφαλισμένοι, άνδρες και γυναίκες, να απολαμβάνουν την αντίστοιχη μέριμνα για την δυνατότητα θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τους.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ να θέσει το ζήτημα αυτό στο διεκδικητικό της πλαίσιο.

ΠΗΓΗ   alfavita.gr