Εκπαίδευση προσωπικού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στη διαχείριση τραυμάτων με τίτλο "STOP THE BLEED»


Από 09 /11/2024 έως 11/01/2024 πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στη διαχείριση τραυμάτων, αντιμετώπιση και έλεγχο της αιμορραγίας μετά από τραυματισμό, «STOP THE BLEED», από εξειδικευμένο προσωπικό του 216 ΚΙΧΝΕ.

Στην εν θέματι εκπαίδευση συμμετείχαν τριάντα οχτώ (38) στελέχη, Αστυνομικοί και Συνοριακοί
Φύλακες της Διεύθυνσής Αλεξανδρούπολης, εκ των οποίων είκοσι ένα (21) στελέχη της Ειδικής Επιχειρησιακής Ομάδας Επέμβασης και δεκαεπτά (17) στελέχη των Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης.


Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, σε δύο (2) μονοήμερες εκπαιδευτικές σειρές, διάρκειας έξι ωρών έκαστη και περιείχε θεωρητικό και πρακτικό μέρος. 

Τα στελέχη εκπαιδεύτηκαν στην χρήση tourniquet, τον έλεγχο αιμορραγίας με άσκηση πίεσης και στον επιπωματισμό (wound packing).

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι αποφοιτήσαντες έλαβαν πιστοποιητικό παρακολούθησης και εγχειρίδιο οδηγιών.

Σύμφωνα με τα σχόλια που εκφράστηκαν από τους συμμετέχοντες, η εν θέματι εκπαίδευση είχε εξαιρετική επιτυχία και απέσπασε τις θετικότερες εντυπώσεις από τους Συναδέλφους καθόσον θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 


Ως Ένωση Συνοριακών Φυλάκων Ν.Έβρου εκφράζουμε τα θερμά μας Συγχαρητήρια στην Δ.Α Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα στον Αστυνόμο Α' Dimosthenis Kamargios καθώς επίσης και στο εξειδικευμένο προσωπικό του 216 ΚΙΧΝΕ για την εν λόγω εκπαίδευση και ευελπιστούμε σε ανάλογες συνεχείς εκπαιδεύσεις για όλο το προσωπικό των Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Νομού μας.


bordernews.gr