Απονομή Μεταλλίων Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 557/15.02.2024, που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 6Ρ8Ζ46ΜΤΛΒ-5Χ2):

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα, την 8 Φεβρουαρίου 2024, μετά από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 16 του π.δ. 622/1985 απονέμουμε, στους κατωτέρω αναγραφόμενους αστυνομικούς, το «Μετάλλιο Ευδόκιμης Αστυνομικής Υπηρεσίας», για πολυετή ευδόκιμη υπηρεσία στο Σώμα, ως ακολούθως:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ ΕΔΩ 


ΠΗΓΗ   staratalogia.gr