Η προσθήκη του MyAuto στο ψηφιακό πορτοφόλι έχει προσφέρει διευκόλυνση στους οδηγούς, αλλά πολλοί συνεχίζουν να έχουν κάποιες απορίες σχετικά με την ισχύ του

Στο ψηφιακό πορτοφόλι του οδηγού, gov.gr Wallet, μαζί με την ταυτότητα και το δίπλωμα οδήγησης, έχει περάσει το MyAuto η υπηρεσία του gov.gr που επιτρέπει στον οδηγό να αναζητήσει τις σημαντικότερες πληροφορίες που αφορούν το όχημά του.

Ειδικότερα, ο οδηγός μπορεί να ενημερωθεί για τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας, αν το όχημα είναι σε κίνηση/ακινησία ή έχει κλαπεί, τα στοιχεία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, τα αποτελέσματα του Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ), την ημερομηνία του επόμενου ελέγχου και τα στοιχεία ασφάλισης.

Το MyAuto, ειδικά μετά την ένταξή του στο gov.gr Wallet, έχει διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή του οδηγού, επιτρέποντάς του να έχει πρόσβαση στα στοιχεία του οχήματός του στο λεπτό. Παρ’ όλα αυτά, δεν είναι λίγοι όσοι έχουν ακόμα κάποιες απορίες σχετικά με το αν μπορούν να επιδείξουν το MyAuto, μέσω του gov.gr Wallet, σε περίπτωση τροχονομικού ελέγχου.

Επί παραδείγματι, αντί να επιδείξουν στον διενεργούντα τον έλεγχο το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, να ανοίξουν το MyAuto και να επιδείξουν το αντίστοιχο ψηφιακό έγγραφο. Η απάντηση είναι όχι.

Όπως αναφέρεται στο gov.gr MyAuto που περιλαμβάνεται στην εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι πληροφοριακού χαρακτήρα. Δεν έχει την ίδια νομική ισχύ με τα φυσικά έγγραφα που παρέχουν τις ίδιες πληροφορίες και δεν είναι υποχρεωτικά αποδεκτό από τις Αρχές της χώρας, όπως η Τροχαία.

Συνεπώς, σε έλεγχο της Τροχαίας, ο οδηγός θα θα χρειαστεί να παρουσιάσει τα φυσικά έγγραφα που πιστοποιούν τις πληροφορίες του οχήματός του.


Υπενθυμίζεται ότι, από την άλλη, η Τροχαία δέχεται το ψηφιακό δίπλωμα οδήγησης.

ΠΗΓΗ   carandmotor.gr