ΠΔ 141/91 Αρθρ 77 παρ. 4


Στα αστυνομικά αυτοκίνητα επιτρέπεται να επιβιβάζονται, ύστερα από έγκριση του διευθυντή ή διοικητή της Υπηρεσίας ή, σε επείγουσα περίπτωση, ύστερα από προσωπική εκτίμηση του αρχηγού του πληρώματος:

α. Οργανα της πολιτείας που συμπράττουν με αστυνομικούς, όπως δικαστικοί λειτουργοί, ιατροδικαστές, υγειονομικοί υπάλληλοι κ.λ.π.

β. Ατομα τα οποία, λόγω σοβαρών τραυμάτων ή σοβαρής ασθένειας, έχουν ανάγκη άμεσης μεταφοράς και κινδυνεύουν επειδή υπάρχει αδυναμία ή απουσία των οργάνων και Υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα να επιλαμβάνονται στις περιπτώσεις αυτές.

γ. Ατομα που έχουν συλληφθεί ή μεταφέρονται ως ύποπτα για εξέταση, εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητας και παροχή πληροφοριών.

δ. Ανήλικοι, μεθυσμένοι και άλλα άτομα που τίθενται υπό προστατευτική φύλαξη.

ε. Ατομα που οδηγούνται ενώπιον των αρμοδίων δικαστικών αρχών ύστερα από παραγγελία τους ή ως δράστες αυτόφωρων εγκλημάτων.

στ. Συνοδοί ασφαλείας ξένων επισήμων που επισκέπτονται ή ευρίσκονται στη Χώρα.

bordernews.gr