«Ανακατανομή αξιωμάτων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.ΣΥ.ΦΥ»

Μετά τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2024, προέκυψε από διαδικασίες σύμφωνες με τις ισχύουσες καταστατικές διατάξεις της Ομοσπονδίας, η παρακάτω νέα σύνθεση. 

Α. Για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο : 

Εκτελεστική Γραμματεία 

Πρόεδρος Ε.Γ.  ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χρήστος  Ένωση Φλώρινας  

Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Γ. 
ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ Ισαάκ    Ένωση Δράμας  

Γ. Γραμματέας Ε.Γ. 
ΤΟΤΟΝΙΔΗΣ Ιωάννης    Ένωση Καστοριάς  

Β’Αντιπρόεδρος Ε.Γ. 
ΜΠΟΖΙΑΡΗΣ Θωμάς   Ένωση Αττικής  

Γραμματέας οικ. Ε.Γ. 
ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ Στυλιανός    Ένωση Καβάλας  

Οργ. Γραμματέας Ε.Γ. 
ΜΑΛΚΟΣ Αντώνιος    Ένωση Καστοριάς  

Δημ. Σχέσεων Ε.Γ. 
ΔΗΜΑΚΗΣ Λάζαρος   Ένωση Αττικής  


Προεδρείο Διοικητικού Συμβουλίου: 

Πρόεδρος 
ΝΤΟΥΛΙΑΣ Παύλος    Ένωση Πρέβεζας  

Αντιπρόεδρος 
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Νικόλαος  Ένωση Άρτας  

Γραμματέας 
ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ Κυριάκος  Ένωση Χίου  


Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου : 

Μέλος ΡΩΤΑΣ Ιωάννης   Ένωση Δωδ/σου
Μέλος ΚΑΪΜΑΚΤΣΙΔΗΣ  Γεώργιος Ένωση Δράμας
Μέλος ΒΕΝΤΟΣ Ακίνδυνος  Ένωση Λέσβου
Μέλος ΤΑΤΣΙΟΣ Απόστολος   Ένωση Τρικάλων
Μέλος  ΔΟΝΤΣΟΣ Βασίλειος   Ένωσης Ξάνθης 


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος            Χρήστος Παπαχρηστου

Ο Γεν. Γραμματέας  Ιωάννης Τοτονίδης