Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση bordernewsgr@gmail.com