Οι επιδόσεις της Frontex στο μικροσκόπιο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου
Τα δικαιολογητικά και η προκήρυξη πρόσληψης 400 νέων συνοριοφυλάκων εδώ στο bordernews.grΕβδομάδα προκηρύξεων για πρόσληψη 1200 συνοριοφυλάκων
http://www.bordernews.gr/2020/01/2112020-1.html


Προσλήψεις 100 συνοριοφυλάκων στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Παρανεστίου Δράμας
http://www.bordernews.gr/2020/01/100.html